Welkom op onze bestelsite.

Met uw persoonlijke inlogcode kan u uw foto's bekijken en bestellen. 
Voor een studioreportage klikt u op albums, voor schoolfotografie op de desbetreffende knop. Na uw bestelling krijgt U een bevestigingsmail. Uw bestelling wordt verwerkt na uw betaling. Veel plezier met uw selectie.
Tijdens de vakantie kan u schoolfoto's blijven bestellen, maar dient u portkosten bij te selecteren om het fotowerk rechtstreeks naar u thuis te sturen.DirectCode